Советы для жизни в ЧР » Объединение

Объединение

Объединение граждан и иностранцев в организации на территории Чешской Республики

Объединение людей в организации по интересам, в культурные или общественные ассоциации или профсоюзные организации позволяет формулировать интересы групп, их профилирование, а также руководство их деятельностью.


New topics for discussion

No topics

Donors

Evropska unie

Nonprofit organizations

Integrační centrum Praha

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Центре поддержки интеграции иностранцев

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

InBáze